Marie Zábranská (*16.1.1941 v Plzni)

Marie Zábranská Po studiu na střední odborné škole v letech (1955 – 1959) absolvovala soukromé studium malířství a ilustrace u profesorů J. Weniga, C. Boudy, a A. Zábranského, medailérství u M. Knoblocha. Svými díly je zastoupena ve sbírkách Galerie hl. m. Prahy, Středočeské galerii, ministersva kultury. Přírodovědecké fakulty UK, Českém geologickém Ústavu, v Ústavu D. Štůra v Bratislavě, v soukromých galeriích v Německu, Švýcarsku, Japonsku, USA a v Kanadě. V roce 1998 získala v soutěži „Medaile pro hl. m. Prahu“ odměnu, v r. 1993 odměnu v soutěži medaile pro Parlament ČR. V r. 1975 ocenění za malbu.
Od r. 1976 spolupracovala s nakladatelstvím Orbis. Albatros, melantrich, Press foto, Academia, Zemědělskými novinami a soukromými nakladateli. Dílo Marie Zábranské zaznamenaly Česká televize v kulturním zpravodajství (1995), Český Salon 1996, Barvy života v r. 2001 a 2004. Český rozhlas: Radiožurnál 1996, Dobré jitro F1 v r. 1998. Kultura s oblohou 1991, Tobogan 2003. Český rozhlas v roce 2011 k životnímu jubileu autorky uvedl pozvánku na výstavu a vysílání o tvorbě v pořadu „Je jaká je“. Český rozhlas 2012 – pořad Mikroforum. Česká televize 2012 – pořad Je jaká je – autor. bilance 2012. Knižně: Mladí čeští malíři (Odeon 1976), Výtvarní umělci 2.pol. 20.stol. (Petrklíč 1995), Encyklopedie Kdo je kdo, Současné výtvarné umění (2003), časopis Atelier (1992, 2001, 2004), Revue osobnosti (5/2011) a Generace (6/2011) – recenze o výstavě a prezentace tvorby, denní tisk – recenze o výstavě 2011. YouTube – medailon autorky k životnímu jubileu 2011.
Marie Zábranská je od r. 2006 předsedkyní Sdružení pražských malířů se sídlem v domě Mánes na Masarykově nábřeží, je členkou Asociace umělců medailérů. Je zakládající členkou skupiny Femina s níž zajišťuje každoročně výstavní program. S touto skupinou obdržela v r. 2004 prestižní Cenu Masarykovy akademie umění. Cena Salvatora Daliho udělena Aliancí International v roce 2008. Cena Fr. Kafky udělena autorce Evropským kruhem umění v roce 2009. Za svoji celoživotní tvorbu obdržela Cenu Evropského kruhu umění Franze Kafky v roce 2009 a Aliance Salvadora Dalí v roce 2011.
V r. 2011 uspořádala autorka jubilejní výstavu v Clam-Gallas paláci. Představila svoji tvorbu ve všech složkách činnosti, tj. obrazy, medaile, i tvorbu pro děti, tj. přípravu své knihy pro nejmenší, kterou vydala v r. 2016 pod názvem Kočičí škola.

linka OBRAZY   |    PRAŽSKÉ MOTIVY   |    MEDAILÉRSKÁ TVORBA   |    GRAFIKA - DAROVACÍ LISTINY   |    ILUSTRACE         REFERENCE   |    KONTAKT linka

GRAFIKA - DAROVACÍ LISTINY

GRAFIKA - darovací listinyDoprovodné grafické práce darovací listiny podporovaly význam vytváření medailí. Tyto uváděly a zapečeťovaly slavnostní okamžiky při předávání medailí vytvářených na podporu naší státnosti či významných inženýrských staveb. Původní kresebné návrhy byly realizovány litografickým ev. ofsetovým tiskem.

 

 

 

Marie Zábranská - darovací listiny

Marie Zábranská - darovací listiny

Marie Zábranská - darovací listiny


Marie Zábranská - grafický list          Marie Zábranská - grafický list

linka

2011 © Marie Zábranská

Designed by IF - Igor Faltus