Marie Zábranská (*16.1.1941 v Plzni)

Marie Zábranská Po studiu na střední odborné škole v letech (1955 – 1959) absolvovala soukromé studium malířství a ilustrace u profesorů J. Weniga, C. Boudy, a A. Zábranského, medailérství u M. Knoblocha. Svými díly je zastoupena ve sbírkách Galerie hl. m. Prahy, Středočeské galerii, ministersva kultury. Přírodovědecké fakulty UK, Českém geologickém Ústavu, v Ústavu D. Štůra v Bratislavě, v soukromých galeriích v Německu, Švýcarsku, Japonsku, USA a v Kanadě. V roce 1998 získala v soutěži „Medaile pro hl. m. Prahu“ odměnu, v r. 1993 odměnu v soutěži medaile pro Parlament ČR. V r. 1975 ocenění za malbu.
Od r. 1976 spolupracovala s nakladatelstvím Orbis. Albatros, melantrich, Press foto, Academia, Zemědělskými novinami a soukromými nakladateli. Dílo Marie Zábranské zaznamenaly Česká televize v kulturním zpravodajství (1995), Český Salon 1996, Barvy života v r. 2001 a 2004. Český rozhlas: Radiožurnál 1996, Dobré jitro F1 v r. 1998. Kultura s oblohou 1991, Tobogan 2003. Český rozhlas v roce 2011 k životnímu jubileu autorky uvedl pozvánku na výstavu a vysílání o tvorbě v pořadu „Je jaká je“. Český rozhlas 2012 – pořad Mikroforum. Česká televize 2012 – pořad Je jaká je – autor. bilance 2012. Knižně: Mladí čeští malíři (Odeon 1976), Výtvarní umělci 2.pol. 20.stol. (Petrklíč 1995), Encyklopedie Kdo je kdo, Současné výtvarné umění (2003), časopis Atelier (1992, 2001, 2004), Revue osobnosti (5/2011) a Generace (6/2011) – recenze o výstavě a prezentace tvorby, denní tisk – recenze o výstavě 2011. YouTube – medailon autorky k životnímu jubileu 2011.
Marie Zábranská je od r. 2006 předsedkyní Sdružení pražských malířů se sídlem v domě Mánes na Masarykově nábřeží, je členkou Asociace umělců medailérů. Je zakládající členkou skupiny Femina s níž zajišťuje každoročně výstavní program. S touto skupinou obdržela v r. 2004 prestižní Cenu Masarykovy akademie umění. Cena Salvatora Daliho udělena Aliancí International v roce 2008. Cena Fr. Kafky udělena autorce Evropským kruhem umění v roce 2009. Za svoji celoživotní tvorbu obdržela Cenu Evropského kruhu umění Franze Kafky v roce 2009 a Aliance Salvadora Dalí v roce 2011.
V r. 2011 uspořádala autorka jubilejní výstavu v Clam-Gallas paláci. Představila svoji tvorbu ve všech složkách činnosti, tj. obrazy, medaile, i tvorbu pro děti, tj. přípravu své knihy pro nejmenší, kterou vydala v r. 2016 pod názvem Kočičí škola.

linka  OBRAZY   |    PRAŽSKÉ MOTIVY   |    MEDAILÉRSKÁ TVORBA   |    GRAFIKA - DAROVACÍ LISTINY   |    ILUSTRACE         REFERENCE   |    KONTAKT linka

REFERENCE - Realizace | Samostatné výstavy z posledních let | Členství v profesních organizacích | Sdělovací prostředky

 

Realizace

1983 – Krakonošovo zrcátko (Albatros Praha)
1980-1988 – Cyklus medailí Pražské metro
1985-1988 – Osobnosti české geologie pro Český geol. ústav Praha
1990-1992 – Autorské celoroční kalendáře pro OTK Kolín
1992 – Cyklus „Pohádkové postavy“ interiér MS Horní Počernice
1993 – Nadace pro zdraví „Pohádky“ Dětská nemocnice Motol
1996 – Portrét A. Humboldta, pamětní deska, Lázně Teplice
2001 – Písně pro děti „Breptánie“ výtvarný doprovod zpěvníku (CD, MC)
2003 – Závěsné obrazy pro film „Můj otec a dr. muži“
2004 – Ilustrace básně „H. M. Tarko“
2009 – Portrét A. Zábranského, pamět.deska na Zákl.škole v Rybí u Nového Jičína
2010 – Výtvarná dílna Klementinum-ilustrace pro děti(spolu s nakl. Albatros)
2012 – Plakáty pro mateřskou školu – nemocnice Motol
2012 – Dětský den, plakát-koláž, pohádka – Mrákotín
2012 – Diplomy pro Unii spisovatelů ČR (repro obrazy)
2016 – Národní galerie převzala do sbírek kresby Cyklus C Metro
2016 – Kočičí škola – kniha pro malé čtenáře, ilustrace a text
2016, 2018 – Kočičí kalendář – ilustrace
2017 – Medaile J.A. Komenský avers, revers , profil 18 cm Muzeum Uherský Brod
2018 – Pražské motivy – 12 reprodukcí autorčiných obrazů, téma pohledy z oken atelieru, velikostní formát 35/44 cm

Samostatné výstavy z posledních let

1989 – Osobnosti české geologie G.S. Universita Washington
1999 – Medaile, ilustrace SVK Plzeň
2000, 2004 – Galerie Sue Ryder Praha
2001 – Městská galerie Nepomuk
2001 – Lobkovický palác na Pražském hradě (výstava medailí)
2003 – Pohádkové motivy, Divadlo u Hasičů
2003 – Galerie Lidového Domu Praha
2004 – Ruské kulturní centrum Praha
2005 – České kulturní centrum Moskva
2005 – Sankt Peterburg
2005 – Přírodovědecký Club Barrande Praha
2006 – KC Novodvorská a vydavatelství Futura
2007 – Zámecká galerie Kladno (výstava obrazů se sk. Femina)
2007 – Casino Teplice (výstava obrazů se sk. Femina)
2008 – Městská knihovna Opatov (medaile a ilustrace)
2008 – Trnkova galerie v Plzni (výstava obrazů se Sdružením pražských malířů)
2008 – Medailérský salon Muzeum Jablonec n. Nisou
2009 – Medailérský salon Západočeské muzeum Plzeň
2009 – Club Barrande Praha: ilustrace, medaile
2011 – Femina: 15 let trvání výtvarné skupiny Senát ČR Praha
2011 – Marie Zábranská: malba, medaile, ilustrace, Clam-Gallas palác Praha.
            Výstava k životnímu jubileu autorky za podpory odboru kultury MHM Prahy (tisková zpráva)
2012 – Parlament ČR – atrium Praha (se skupinou Femina)
2012 – Galerie U sv. Anny Plzeň (obrazy, ilustrace)
2015 – Jičín město pohádky – Výstava pohádkových motivů
2016 – Binále Kresby Plzeň – účast volná tvorba

Sdělovací prostředky

2001 – Česká televize – Barvy života, M. Zábranská, redaktorka Všelichová
2011 – Nadace žena – nominace M. Zábranské na titul Žena roku
2014 – Česká televize – Máte slovo s M. Jílkovovou
2016 – Český rozhlas 2 – Mikroforum, M. Zábranská a G. Vránová
2017 – Český rozhlas 2 – Mikroforum, M. Zábranská, O. Kepka
2017 – Český rozhlas 2 – Nedělní ráno – četba z knihy Kočičí škola
2018 – Český rozhlas 2 – Mikroforum, M. Zábranská, Z. Maléřová

Členství v profesních organizacích

1975 – Členka Svazu českých výtvarných umělců
1988 – Členka Asociace umělců medailérů
1993 – Členka Sdružení pražských malířů
1994 – Zakládající členka výtvarné skupiny Femina

linka

2011 © Marie Zábranská

Designed by IF - Igor Faltus