Marie Zábranská (*16.1.1941 v Plzni)

Marie Zábranská Po studiu na střední odborné škole v letech (1955 – 1959) absolvovala soukromé studium malířství a ilustrace u profesorů J. Weniga, C. Boudy, a A. Zábranského, medailérství u M. Knoblocha. Svými díly je zastoupena ve sbírkách Galerie hl. m. Prahy, Středočeské galerii, ministersva kultury. Přírodovědecké fakulty UK, Českém geologickém Ústavu, v Ústavu D. Štůra v Bratislavě, v soukromých galeriích v Německu, Švýcarsku, Japonsku, USA a v Kanadě. V roce 1998 získala v soutěži „Medaile pro hl. m. Prahu“ odměnu, v r. 1993 odměnu v soutěži medaile pro Parlament ČR. V r. 1975 ocenění za malbu.
Od r. 1976 spolupracovala s nakladatelstvím Orbis. Albatros, melantrich, Press foto, Academia, Zemědělskými novinami a soukromými nakladateli. Dílo Marie Zábranské zaznamenaly Česká televize v kulturním zpravodajství (1995), Český Salon 1996, Barvy života v r. 2001 a 2004. Český rozhlas: Radiožurnál 1996, Dobré jitro F1 v r. 1998. Kultura s oblohou 1991, Tobogan 2003. Český rozhlas v roce 2011 k životnímu jubileu autorky uvedl pozvánku na výstavu a vysílání o tvorbě v pořadu „Je jaká je“. Český rozhlas 2012 – pořad Mikroforum. Česká televize 2012 – pořad Je jaká je – autor. bilance 2012. Knižně: Mladí čeští malíři (Odeon 1976), Výtvarní umělci 2.pol. 20.stol. (Petrklíč 1995), Encyklopedie Kdo je kdo, Současné výtvarné umění (2003), časopis Atelier (1992, 2001, 2004), Revue osobnosti (5/2011) a Generace (6/2011) – recenze o výstavě a prezentace tvorby, denní tisk – recenze o výstavě 2011. YouTube – medailon autorky k životnímu jubileu 2011.
Marie Zábranská je od r. 2006 předsedkyní Sdružení pražských malířů se sídlem v domě Mánes na Masarykově nábřeží, je členkou Asociace umělců medailérů. Je zakládající členkou skupiny Femina s níž zajišťuje každoročně výstavní program. S touto skupinou obdržela v r. 2004 prestižní Cenu Masarykovy akademie umění. Cena Salvatora Daliho udělena Aliancí International v roce 2008. Cena Fr. Kafky udělena autorce Evropským kruhem umění v roce 2009. Za svoji celoživotní tvorbu obdržela Cenu Evropského kruhu umění Franze Kafky v roce 2009 a Aliance Salvadora Dalí v roce 2011.
V r. 2011 uspořádala autorka jubilejní výstavu v Clam-Gallas paláci. Představila svoji tvorbu ve všech složkách činnosti, tj. obrazy, medaile, i tvorbu pro děti, tj. přípravu své knihy pro nejmenší, kterou vydala v r. 2016 pod názvem Kočičí škola.

linka  OBRAZY   |    PRAŽSKÉ MOTIVY   |    MEDAILÉRSKÁ TVORBA   |    GRAFIKA - DAROVACÍ LISTINY   |    ILUSTRACE         REFERENCE   |    KONTAKT linka

OBRAZY – figurální tématika

OBRAZY - figurální tématikaMalířská tvorba byla první výtvarnou disciplínou, kterou se autorka přadstavila veřejnosti v r 1965 pod názvem Městské motivy. Příležitostně se k tomuto tématu vrací po celý život. Nejsilnějším symbolický obsahem jsou její obrazy figurální. V r. 1978 PhDr. Dušan Konečný CSc. předložil výběr nastupující mladé generace pod názvem "Mladí čeští malíři" (ODEON). Zařadil do knihy i začínající malířku Marii Roškotovou (Zábranskou). Její tvorbu presentuje obrazem "Prostor a čas". K charakteristice autorky uvádí: "Je jednou zmála našich mladých malířů, jež se obrací k historismu v motivu i způsobu malby. Výsledkem je nekonvenčně pojatá snová vidina, v níž lze rozpoznat senzibilitu dnešní mladé tvorby." I autorka považuje tyto symbolické obrazy za stěžejní. Svůj projev v technice olejomalby podporuje třetím rozměrem - plasticitou.
Souběžně s figurální tvorbou autorka vytváří i barevně svěží zátiší, zobrazuje krajinu a hlavně pražské motivy, pohledy z atelieru. Portréty osobností i přátel se vyznačují zvládnutou charakteristikou. Svým rozsahem si zaslouží samostanou presentaci.

Stanovisko výtvarného teoretika Miloslava Šmída k autorčině obrazové tvorbě (recenze k výstavě, zkráceno):
Autorka je vynikající koloristka. Tato přednost vynikne i na obrazech, pastelech, inspirovaných pohádkami. Nejzávažnější poselství obsahuje na výstavě několik monumentálních olejů. Nejsou uchopitelné jediným vzhledem – v tomto případě je divák vnímá spíše jako abstraktní umění, ale mají svůj antropocentrický obsah.

Na některých náhledech jsou pouze výřezy obrazů. Teprve po kliknutí se zobrazí obraz kompletní.

Marie Zábranská - malba           Marie Zábranská - malba           Marie Zábranská - malba

Marie Zábranská - malba           Marie Zábranská - malba           Marie Zábranská - malba

Marie Zábranská - malba           Marie Zábranská - malba           Marie Zábranská - malba

Marie Zábranská - malba           Marie Zábranská - malba           Marie Zábranská - malba

Marie Zábranská - malba           Marie Zábranská - malba           Marie Zábranská - malba

linka

OBRAZY - portréty

OBRAZY - portrétyAutorku lákal posun do dalších výtvar. oborů. Realizovala se v disciplíně portrétu. PhDr. Vlastimil Vinter Csc,v r.1999 u příležitosti její výstavy v Senátu ČR (spolu se skupinou Femina) píše: "Disciplína portrétu byla Marii Zábranské vždy blízká. Pro Universitu Karlovu a presidium ČAV vytvořila portéty českých přírodovědců. Pro Lázně Teplice realizovala pamětní desku s portrétem A.Humboldta". Svoji portrétní tvorby vystavovala na Světovém geol. kongresu v G.S.University Washington v r.1989. Pro české školství relizovala pomětní listy J.A.Komenského, spolu s návrhem lité medaile:"Omnia sponte fluant". Stejně tak je jí blízký portrét současný a dětský.

 

 

Marie Zábranská - malba           Marie Zábranská - malba           Marie Zábranská - malba

Marie Zábranská - malba           Marie Zábranská - malba           Marie Zábranská - malba

Marie Zábranská - malba           Marie Zábranská - malba           Marie Zábranská - malba

linka

2011 © Marie Zábranská

Designed by IF - Igor Faltus